23/07/2024

สุโขทัย-ตลาดหัวฝายขายของฝาก”เมืองด้ง”ของดีถิ่นศรีสัชนาลัย

สุโขทัย-ตลาดหัวฝายขายของฝาก”เมืองด้ง”ของดีถิ่นศรีสัชนาลัย

กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมเวทีสัญจร หัวข้อเสวนา “ทำอย่างไรให้การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดความยั่งยืน” โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 บูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท่องเที่ยวโดยชุมชนและภาคีทุกภาคส่วน ทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่ผ่านมา ณ ฝายศรีเชลียง หมู่ 10 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดความยั่งยืน” โดยผู้มีประสบการณ์ระดับประเทศได้มาเล่าความสำเร็จให้ฟัง มาชี้แนะแนวทางให้กับชาวชุมชนและคณะขับเคลื่อนชุมชนฯ เพื่อเรียนรู้จากผู้สำเร็จและมีมากประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนเมืองด้งและชุมชนรอบข้างและการร่วมมือกันของชาวชุมชนและผู้นำในพื้นที่ ที่เลือกจัดเวทีเสวนาระดับประเทศ ณ ชุมชนเมืองด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


ตลาดหัวฝาย”ขายของฝาก เป็นชุมชนมีชื่อเสียงของศรีสัชนาลัยที่เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ เข้าสู่วิถีชุมชนการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชาวชุมชนจากการท่องเที่ยวเป็นชุมชนส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวของดีของฝากที่น่าสนใจ และมีตลาดหัวฝายขายของฝาก”เมืองด้ง”เป็นชุมชนต้อนรับแขกบ้านต่างเมืองเที่ยวชมวิถีชุมชนมาต่อเนื่อง เป็นตลาดขายของฝากที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นมา

เพื่อชูอัตลักษณ์ของดีของชุมชนเมืองด้ง ของตำบลบ้านตึกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตำบลบ้านตึก และตำบลนาต้นจั่น ได้แวะซื้อของฝากก่อนกลับซึ่งสมัยก่อนฝายศรีเชลียงเป็นหนึ่งจุดแหล่งรวมของชุมชนตำบลบ้านตึกและชุมชนรอบข้าง ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดฝายศรีเชลียงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
#เที่ยวเมืองด้ง
#ตลาดหัวฝายขายของฝาก
#ชุมชนเมืองด้ง
#ศรีสัชนาลัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป