21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ผู้หนีภัยการสู้รบเข้าไทยต่อเนื่อง หลายหน่วยเร่งคัดกรองจัดระเบียบ ระบบสุขาภาวะ

แม่ฮ่องสอน-ผู้หนีภัยการสู้รบเข้าไทยต่อเนื่อง หลายหน่วยเร่งคัดกรองจัดระเบียบ ระบบสุขาภาวะ ผภสม.ชายแดนเสาหิน หลังร่อนแรมมาฝั่งไทยเกือบหนึ่งอาทิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย เมียนมา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
จากกรณีที่มีผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาทะลักเข้ามาฝั่งไทยตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่บริเวณชายแดนบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน หลายฝ่ายระดมกำลัง ความช่วยเหลือในการสร้างที่พัก จัดระเบียบจัดระบบน้ำใช้และน้ำดื่ม โดยใช้ระบบประปาภูเขา การคัดกรองกลุ่มเปราะบาง การสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อพยพหนีภัยความไม่สงบเข้ามาใหม่ในแต่ละวันโดยการจัดกสร้างเพิงพักชั่วคราวมีโครงสร้างเป็นไม้ไผ่ ส่วนหลังคาก็ทำจากเต้นท์ผ้าใบที่ได้รับบริจาค ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางกันมาแบบครอบครัว โดยทางเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการให้ข้าวสารอาหารแห้งแต่ละครอบครัวเพื่อประกอบอาหารในแต่ละวัน เฉลี่ย ใช้ข้าวสารวันละ 30 กระสอบ นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือแนวทางการวางแผนการรับมือกับปัญหาสุขภาวะ ห้องสุขา ขยะ ยุงและไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก แผนบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค แผนการบริหารจัดการลำเลียงสิ่งของบริจาคเข้าพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน เป็นต้น
โดย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กร NGOs เดินทางเข้าพื้นที่ บ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา 3210 คน ซึ่งมี หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กรมทหารพรานที่ 36 อาสาสมัครรักษาดินแดน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัย และการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ในเบื้องต้นได้จัดระเบียบ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา โดยได้สร้างที่พักชั่วคราวแยกเป็นกลุ่ม และแต่งตั้งให้มีผู้ดูแลกลุ่ม เพื่อสะดวกในการประสานงานภายในกลุ่มและเจ้าหน้าที่ แจกจ่ายข้าวสาร วันละ 30 กระสอบให้กับ ผภสม.ผ่านคนดูแล นอกจากนี้ได้จัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค พร้อมสร้างบ่อพักน้ำใกล้บริเวณที่พักชั่วคราวสามารถใช้งานได้แล้วแล้วจำนวน 4 บ่อ และเตรียมจัดสร้างห้องน้ำ หลายหน่วยงานกำลังเร่งลำเลียงวัสดุเข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมประสานการจัดโรงพยาบาลสนามไว้รองรับเหตุกรณีฉุกเฉิน ณ รพสต.สล่าเชียงตอง
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แนวทางเจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติต่อผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา โดยกำชับให้มีการจัดระเบียบขึ้นทะเบียนให้ชัดเจน ควบคุมการเดินทางเข้าออก การการดูแลกลุ่มเปาะบาง อาทิ กลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ คนสูงอายุ และเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาวะ (ห้องสุขา ขยะ ยุง และไข้มาลาเรีย) การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และการลำเลี้ยงสิ่งของบริจาคเข้าพื้นที่ ให้มีการควบคุมและนำเข้าเท่าที่จำเป็นต้องและความต้องการของผู้หนีภัยเท่านั้น เกรงว่าถ้านำเข้าไปเกินความจำเป็นจะกลายเป็นขยะ
สำหรับยอดผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ยังคงมีการอพยพเข้ามาเพิ่มอีก ล่าสุดมี ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา เข้ามาอาศัยในไทยชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 3,983 คน แยกเป็น พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ.เสาหิน ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ยอดเดิม จำนวน 3211 คน เสียชีวิต จากโรคประจำตัว 2 คน เหลือ จำนวน 3209 คน เพิ่มเข้ามาอีก 30 คน รวมเป็นยอดผู้ลี้ภัย จำนวน 3,239 คน และ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ.พะแข่ ม.3 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 693 คน เพิ่มมาอีก 51คนรวมเป็นยอดผู้ลี้ภัย จำนวน 744 คนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชายแดน ยังได้ยินเสียงเครื่องบินในฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งทำให้มีผู้อพยพ เข้ามาชายแดนไทย บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป