21/07/2024

สมุทรปราการ-นายก”อรัญญา” นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา สร้างภูมิทัศน์จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 12,000 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียว ถนนแพรกษาเมืองน่าอยู่

สมุทรปราการ-นายก”อรัญญา” นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา สร้างภูมิทัศน์จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 12,000 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียว ถนนแพรกษาเมืองน่าอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นเฟื่องฟ้า) จำนวน 12,000 ต้น ที่บริเวณเกาะกลางด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสวยงามให้ถนนแพรกษากลายเป็นถนนที่สวยงามและเป็นเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้โครงการ “ถนนสวย” ตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลแพรกษา ได้รับเกียรติจากท่าน ขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 12,000 ต้น โดยมีท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นางพรทิพย์ เดชะทัศน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ซึ่งการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นในโครงการถนนสวย ตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 12,000 ต้น ครอบคลุมบริเวณเกาะกลางถนน เพื่อสร้างภูมิทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทางสัญจรในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา

สำหรับ ความหมาย เฟื่องฟ้า “ต้นไม้ของพ่อ” คนไทยมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้านหรือตามหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะสามารถช่วยสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เนื่องจาก ต้นเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ที่ได้รับสมญานาม “ราชินีแห่งไม้ประดับ”

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป