21/07/2024

กาฬสินธุ์-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เร่งรณรงค์ค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุกออกรณรงค์ให้ความรู้ให้กับนักเรียนและมอบทรายอะเบทให้กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566


วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โดยกิจกรรมดังกล่าวงานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำโดยนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ นายแพทย์รณภูมิ สุรันนา หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งสาเหตุมาจากยุงลาย


โดยกิจกรรมมีการออกเชิงรุกนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียน พร้อมมอบทรายอะเบท และร่วมค้นหากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และนำไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีนางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม
อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีรายงานพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของโรค ซึ่งการรณรงค์ได้เน้นใช้มาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ 1.ปิดภาชนะไม่ให้ยุงลายวางไข่ 2.เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5.ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดยุงลายเพิ่ม และ 6.ขัดภาชนะที่มีไข่ยุงลาย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป