23/07/2024

พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี “พระพุทธชินราช” ถวาย 332 วัด 9 อำเภอ

พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี “พระพุทธชินราช” ถวาย 332 วัด 9 อำเภอ

 

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เปิดเผยว่า  สมาคมฯได้รับความเมตตาจากพระสุธรรมมุนีรักษาการเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวาระสำคัญครบ 666 ปี  หลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ พระวิหาร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกกล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อนำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเจ้าคณะอำเภอ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก นำไปแจกจ่ายให้กับวัดในเขตปกครอง จำนวน 332 วัด และมอบให้กับพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อความเป็นศิริมงคล และพุทธคุณอันสูงยิ่ง

นายมังกร กล่าวอีกว่า สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าอาวาส วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ให้การสนับสนุนประกอบพิธีอันเป็นมงคลนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป