26/07/2024

#มูลนิธิพุทธภูมิธรรม #ขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน61รูป

#มูลนิธิพุทธภูมิธรรม #ขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณร
#จำนวน61รูป #เพื่อเป็นพลังสืบสานพระพุทธศาสนา
#แชร์ไปได้บุญ❗️

โดยเป็นพระภิกษุสามเณรที่เรียนชั้นประโยค ป.ธ.9 และในระดับปริญญาโท มาจากวัดต่างๆทั่วประเทศ

ร่วมบุญ
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 131-3-83390-5
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
ปิดรับ อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
แจ้งสถานะการร่วมบุญที่ไลน์มูลนิธิฯ กด :
https://lin.ee/VDGS28X

ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
1. มีนิสัยใฝ่การศึกษา มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. จะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
3. ทำให้มีความรุ่งเรือง เป็นที่รัก เคารพ เกรงใจ ของเหล่ามนุษย์และเทวา
4. จะมีบริวารมาก มีบริวารที่ล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
5. จะเป็นผู้มีบารมี 10 ทัศ เต็มบริบูรณ์ได้โดยง่าย
6. มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม
7. บรรลุมรรคผลนิพพาน ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายไปด้วย

เชิญติดตามข่าวสาร มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ที่
Line Official Account กด :
https://lin.ee/VDGS28X

Line ID : @bbdf

Page Facebook :
https://web.facebook.com/GotoBBDF

สาธุๆๆอนุโมทามิฯ

#มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
#พุทธภูมิธรรมนำบุญ
#ทำบุญ #สุขใจ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป