21/07/2024

สมุทรสงคราม-สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม รายตัวรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม รายตัวรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้(22 มิถุนายน 2566)นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ชุดที่ 2 รายงานตัวและรับมอบนโยบายจาก นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร สร้างการเชื่อมโยงการทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เช่น การแก้ไขปัญหาปลาหมอ สีคางดำ ที่กำลังเป็นปัญหาของเกษตรกรซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการขยายพันธุ์รวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นระบบในการเสนอข้อคิดเห็นและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การเกษตรกร ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาให้ภาครัฐและร่วมมือกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของภาครัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป