26/07/2024

สระบุรี /โรงเรียน”บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เปิดโครงการบ้านครัวฯ กินผัก รักสุขภาพ”

สระบุรี /โรงเรียน”บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เปิดโครงการบ้านครัวฯ กินผัก รักสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานและให้โอวาทในการปักดำต้นกล้าทำนาตามโครงการนักเรึยน “บ้านครัวฯ กินผัก รักสุขภาพ” โดยมีนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน ทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าลาน ,คณะกรรมการสถานศึกษา, คณะครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นายสัญชัย คชประดิษฐ์ ประมงอำเภอบ้านหมอ

 

นส.วรรฒนา กรองทอง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี นส.วารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นส.อุไรวรรณ โตสารเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการนางพิมล แสวงศิริผล ครูผู้ประสานงานโครงการ และครูธนชาต เจริญสุข ให้การต้อนรับ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว ปลูกผักและ ปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ที่ไม่ใช้สารเคมี ให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานข้าวและผัก


ที่ปลอดสารพิษมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคผักและมีทักษะในการดำเนินชีวิต การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าลาน และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าลาน และเครือข่ายของโรงเรียนได้แก่ เกษตรอำเภอบ้านหมอ ประมงอำเภอบ้านหมอ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยดี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป