21/07/2024

ร้อยเอ็ด…ชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 เดินหน้าเชิญ สว.แดง สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาชมรมฯเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมฯ

ร้อยเอ็ด…ชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 เดินหน้าเชิญ สว.แดง สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาชมรมฯเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมฯ

 

วันนี้(23 มิถุนายน 2566 )เวลา 17.30 น. ณ ที่ทำการสำนักงานดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯเข้าพบดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาชมรมฯเพื่อกราบเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาชมรมฯเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสาธารณะ/การกุศล ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 น.

โดยทางชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ลงลงพื้นที่จัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา เปิดคลีนิคสอนฟุตบอลน้องๆนักเรียนในพื้นที่กว่า 8 โรงเรียน ช่วงท้ายกิจกรรมมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชมรมรวมมิตรคิดทำดี101ร่วมกับทีมชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาติ)พบกับทีมรวมผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในพื้นที่โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ซึ่งกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวชมรมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

และได้รับความเมตตาจากท่านที่ปรึกษาชมรมฯตอบรับเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว พร้อมสนับสนุน/สบทบทุนการศึกษา และข้าวไรซ์เบอรี่จำนวนหนึ่งมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรม

นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่าต้องขอบพระคุณท่านดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ท่านที่ปรึกษาชมรมฯที่เมตตา อนุเคราะห์ เสียสละเวลาอันมีค่ารับเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้กับทางชมรมฯ และยังอนุเคราะห์สนับสนุนทั้งทุนการศึกษาและข้าวให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้นำกับไปทานที่โรงเรียนอีกด้วยในนามของชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศลขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอย่างสุดซึ้ง

ดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่า ขอบคุณที่มาเยี่ยมกันถึงที่ และยินดีที่จะร่วมกิจกรรมกับทางชมรมฯสิ่งไหนดีๆทำด้วยหมด ก่อนที่จะให้คำปรึกษากรณีชมรมมีมติให้จัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลและสาธารณะ(ชมรมฯต้องหารือหลวงพ่อก่อน-ตามที่ผู้ว่าฯแนะนำ) วิธีการโดยจะเปิดให้ประชนทั่วประเทศสั่งจอง ด้วยความสมัครใจไม่บังคับ และจะสร้างตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น ตามมติที่ประชุมชมรมฯ

ส่วนตัวไม่เห็นด้วยในการดำเนินการดังกล่าวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหนจะขั้นตอนในการดำเนินการค่อนข้างจะหลายขั้นตอนไหนจะเรื่องพิธีพุทธาภิเษก เรื่องอื่นๆที่จะตามมา ส่วนตัวจึงเห็นควรให้คำปรึกษากับทางชมรมฯว่าให่เบรคเรื่องนี้ไว้ก่อน ดร.รณวริทธิ์ กล่าว

ช่วงท้ายเลขานุการชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่าต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาที่ทางท่านที่ปรึกษาฯได้เมตตาให้คำปรึกษาด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าชมรมฯจะทำอะไรเข้ามาปรึกษาท่านได้รับคำปรึกษาที่ดีๆกลับไปดำเนินการหรือทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นเสมอ ในการดำเนินการของชมรมฯหลังจากวันนี้เราจะทำตามขั้นตอนและรวบรวมแนวความคิดของท่านที่ปรึกษาแต่ละท่านมาวิเคราะห์ ให้ตกผลึก

แล้วจะเข้ากราบนมัสการองค์อุปถัมภ์ชมรมฯ เพื่อถวายรายงานให้ท่านทราบทุกเรื่องที่ทางชมรมฯได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา เพื่อให้หลวงพ่อท่านเมตตาชี้แนะชี้นำทางปฎิบัติที่ดีและเหมาะสมให้ทางชมรมฯได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณกุศล ตามเจตจำนงที่ทางชมรมฯได้ตั้งไว้ด้วยใจบริสุทธิและแรงศรัทธาที่จะช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถที่มี กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในบุญนี้ สาธุ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689 

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป