24/07/2024

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เยี่ยมนักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษา จาก อบจ.พิษณุโลก

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เยี่ยมนักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษา จาก อบจ.พิษณุโลก


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงธิดารัตน์ ฉ่ำชุ่ม นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับทุนในโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ยากไร้หรือด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉ่ำชุ่ม อาศัยอยู่กับตายาย ตามีอาชีพรับจ้างทั่วไป ยายไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้ที่บ้านมีรายได้น้อย บ้านที่อาศัยต้องกางมุ้งนอน พ่อแม่แยกทางเด็กหญิงจึงต้องอยู่กับตายาย เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉ่ำชุ่ม บอกว่าการได้รับทุนในครั้งนี้ จะนำเงินมาซื้อกับข้าวให้ตากับยายกิน เพื่อแบ่งเบาภาระตากับยายอีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ มีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 325 ราย โดยแบ่งตามระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 136 ราย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 76 ราย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 89 ราย และในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 24 ราย

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป