24/07/2024

สภ.บางละมุง ตำรวจยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน สร้างความอบอุ่นดุจ ประหนึ่งญาติของตนเอง

สภ.บางละมุง ตำรวจยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน สร้างความอบอุ่นดุจ ประหนึ่งญาติของตนเอง


สวป.สภ.บางละมุง นำผู้ใต้บังคับบัญชาตบเท้าเดินหน้าตามธงวิสัยทัศน์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผบ.ตร. ให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย มีหน้าที่ให้บริการใส่ใจบริการประชาชน สร้างความอบอุ่นดุจ ประหนึ่งญาติของตนเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 08.00 น. ของทุกวัน พ.ต.ต.สุชาติ ดุสดี สารวัตรปราบปราม สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี จะทำหน้าที่เป็นผู้ปล่อยแถวตำรวจสายตรวจผลัดเช้า พร้อมให้โอวาทแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาเน้นย้ำด้านความปลอดภัย สร้างความอบอุ่นใจให้ประชนเป็นหลัก ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการให้โอวาทแล้ว ตำรวจทุกนาย จะต้องตรวจสอบอาวุธให้มีความพร้อมใช้งานรวมทั้งยานพาหนะ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน และให้ตำรวจทุกนายมองพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เป็นเสมือนญาติของตนเอง ทุกคนมีความเท่าเทียม ทั้งการให้บริการ และอำนวยความยุติธรรม อย่างเสมอภาคและมาตรฐานเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวคือองค์กรตำรวจ ต้อง “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”


นอกจากนี้ ยังให้ยึดมั่นในวัฒนธรรมขององค์กร คือ ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน และทำงานเป็นทีม รวมไปถึงค่านิยม 4 ข้อหลักคือ สมรรถนะ ( Competency) สุจริตเป็นธรรม ( Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) และบริการด้วยใจ (Service Mind) คำย่อ “COPS” อันหมายถึงตำรวจ


อีกทั้งตำรวจทุกนาย ต้องยึดในอุดมคติของตำรวจ 9 ประการ อันเป็นความนึกคิดที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงาม ที่ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตตน คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ,กรุณาปราณีต่อประชาชน ,อดทนต่อความเจ็บใจ,ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ,ไม่มักมากในลาภผล ,มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ,ดำรงตนในยุติธรรม ,กระทำการด้วยปัญญา,รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป