26/07/2024

กาฬสินธุ์จัดใหญ่มหกรรมประกวดควายลุ่มน้ำปาวเมืองน้ำดำ

คนเลี้ยงควายเมืองน้ำดำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภาคีเครือข่ายจัดใหญ่มหกรรมประกวดควายลุ่มน้ำปาว ครั้งที่ 1 ชูศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมพัฒนาสายพันธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมาตรฐานควายกาฬสินธุ์ให้เป็นที่ยอมรับ


ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รศ.จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมประกวดควายลุ่มน้ำปาว ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มคนเลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สมจิตร์ กันธาพรม เครือข่ายคนเลี้ยงควาย ภาครัฐ และภาคเอกชน ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและคนเลี้ยงควายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะการประกวดควายที่มีควายเข้าร่วมประกวด ทั้งหมด 144 ตัว ในรุ่นต่าง ๆ ทั้งควายไทย ควายลูกผสม และความเผือก เพศผู้และเพศเมีย


โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมคณะโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์ บริษัท สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด ได้สนับสนุนการจัดมหกรรมประกวดควายลุ่มน้ำปาวครั้งที่ 1 ที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เชื่อมโยงถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากนั้นได้มอบรางวัลให้กับการประกวดควายเผือก และเยี่ยมชมควายที่มาร่วมประกวดท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของกองเชียร์ ผู้ชมประกวดควายจำนวนมาก


รศ.จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีนี้พิเศษซึ่งเปิดให้มีการจัดประกวดควายลุ่มน้ำปาว ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการประกวด และมาชมควาย อย่างคึกคัก โดยเฉพาะควายที่เดินทางมาโชว์ตัวปีนี้มีราคาสูงถึง 15 ล้าน และยังมีพ่อพันธุ์เดินทางมาโชว์ตัวภายในงานรวมมูลค่าคงเกือบร้อยล้านได้ นับว่าเป็นการรวมพลควายงาม ควายเงินล้านไว้ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โดยตลอดทั้งวันมีประชาชน นักท่องเที่ยว ทุกเพศทุกวัยเดินทางมาร่วมถ่ายภาพและทำกิจกรรมกับควายภายในงาน โดยการจัดประกวดควายครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะให้มีการพัฒนาศักยภาพรอบด้านทั้งผู้เลี้ยงและควาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสายพันธุ์ และการสร้างมูลค่าของควายกาฬสินธุ์ ที่จะต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องการันตีมาตรฐานควายกาฬสินธุ์ ที่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป