01/10/2023

สมุทรสงคราม-เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

สมุทรสงคราม-เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง
วันนี้(21 สิงหาคม 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศากลางจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับนายธานี แสงรัตน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ตามที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy สหรัฐฯ ผ่านความผูกพันจากฝาแฝดสยามอิน-จัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและท่าทีของไทยในการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ ตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy สหรัฐฯ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาดั้งเดิมของแฝดอิน-จัน กับเมืองเมาท์แอรี่ ซึ่งยังคงเป็นถิ่นพำนักของทายาทแฝดอิน-จัน รุ่นถัด ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องการอาศัยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์พัฒนาความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนด้วย
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป