04/10/2023

กาฬสินธุ์-เยาวชนตื่นตัวฝึกทักษะรอดชีวิตจากจมน้ำ

กาฬสินธุ์-เยาวชนตื่นตัวฝึกทักษะรอดชีวิตจากจมน้ำ
เด็ก เยาวชน ในตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตื่นตัวเข้ารับการฝึกทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ตบเท้าร่วมโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เพื่อฝึกทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุนทร เจริญพันธุ์ นายก ทต.ห้วยโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ ประจำปี 2566 จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ห้วยโพธิ์ โดยมีนายชนินทร์ ศิริวรินทร์ ปลัด ทต.ห้วยโพธิ์ นายสรายุทธ พุ่มมี รองปลัด ทต.ห้วยโพธิ์ นายพิเชษฐ์ คามจังหาร หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ห้วยโพธิ์ จ่าเอกยุทธพงศ์ เข็มลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต.ห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน ร่วมโครงการ จากนั้นทีมวิทยากร ผู้ฝึกสอน นำเด็ก เยาวชน ร่วมฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
นายสรายุทธ พุ่มมี รองปลัด ทต.ห้วยโพธิ์กล่าวว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2565) มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม) มีจำนวน 953 ราย เฉลี่ยวันละ 2 ราย เดือนเมษายนพบเหตุการณ์จมน้ำมากที่สุด 65 ราย รองลงมาคือเดือนมีนาคม 64 ราย และเดือนพฤษภาคม 63 ราย ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล เนื่องจากต้องทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัว โดยสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตจากการจมน้ำ คือ 1. ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอด 2. ลงเล่นน้ำโดยไม่แจ้งผู้ปกครองหรือไม่มีคนดูแล หรือผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ขณะที่สาเหตุการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็ก คือเด็กมักเดินเล่นตามสัตว์เลี้ยง และพลัดตกลงไปในน้ำ ส่วนกลุ่มเด็กโต ได้แก่ การชวนกันไปเล่นน้ำ ประกอบกับไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
ด้านนายสุนทร เจริญพันธุ์ นายก ทต.ห้วยโพธิ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำและเสียชีวิตจากการจมน้ำ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังป้องกัน เด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ และเพื่อสร้างทักษะให้กับเด็ก ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดชีวิตจากการจมน้ำ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม เป็นนักเรียน เยาวชน จากโรงเรียนดงสว่างวิทยายน โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ และโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ จํานวน 50 คน อบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุนทรกล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและการดูแล เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคม ในการจัดโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ ในครั้งนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถช่วยชีวิตตนเองขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถที่จะนำทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป