27/09/2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น10 กันยายน 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น10 กันยายน 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด​​

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
แทนตำแหน่งที่ว่า

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
แทนตำแหน่งที่ว่า

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่า​​

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

11. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

​​12. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี​​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เขตเลือกตั้งที่ 11อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่า

​​18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 17อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่า

​ ​19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เขตเลือกตั้งที่ 7อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่า

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่า

​​21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เขตเลือกตั้งที่ 6อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​​22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรง เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขตเลือกตั้งที่ 7อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

You may have missed