29/09/2023

ตราด เปิดกิจกรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม สื่อมวลชนร่วมโครงการ แก้ปัญหาร้องเรียน ทุจริต

ตราด เปิดกิจกรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม สื่อมวลชนร่วมโครงการ แก้ปัญหาร้องเรียน ทุจริต

เวลา 09.30น. วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมนิวพอร์ทเอ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จันทบุรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในกิจกรรม กิจกรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม โดยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานการจัดโครงการ

โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดเข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการดังกล่าวเป็นการเสวนาปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนการแนะนำบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สื่อมวลชนทราบพร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการดังกล่าว


ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินกระบวนการขั้นตอนการทำงาน สิทธิในการร้องเรียน ประโยชน์และสิ่งที่ประชาชนจะได้ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อีกทั้งสื่อมวลชนยังสามารถนำเสนอข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนสำคัญ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของ ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือการสร้างบ้านหอย ปล่อยพันธุ์ปู สู่คุ้งกระเบน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายใน อ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายอำเภอท่าใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสื่อมวลชน ร่วมกันสร้างบ้านหอย “อีแปะ” และปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเล เพื่อรักษาปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้คงความสมดุลต่อเนื่อง และเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น ของอ่าวคุ้งกระเบนให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

You may have missed