24/06/2024

ปทุมธานี “ผู้ใหญ่คุ้ม”ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หมู่ 3 ตำบลกระแชง พร้อมพัฒนาตำบลกระแชง

ปทุมธานี “ผู้ใหญ่คุ้ม”ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หมู่ 3 ตำบลกระแชง พร้อมพัฒนาตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 17 00 น. ณ เอนกประสงค์หมู่บ้านกฤษณา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านกฤษณา 2 ตำบลกระแชง ผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง มีผู้สมัคร จำนวน 3 ท่านประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายชัยยันต์ ฝอยฝน เบอร์ 2 นายอรรถชัย บุญธรรม และเบอร์ 3 นางปาริชาติ แซ่อ้วง และผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ใหญ่ บ้านหมู่ 3 ตำบลกระแชง นายชัยยันต์ ฝอยฝน ได้คะแนน 701 คะแนน นายอรรถชัย บุญธรรม 603 คะแนน

และนางปาริชาติ แซ่อ้วง ได้คะแนน 564 คะแนน ผลปรากฏว่านายชัยยันต์ฝอยฝน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชงคนใหม่ สืบเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าได้ลาออก เนื่องจากไม่สบาย จึงมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่ขึ้นในวันนี้ ตามประกาศอำเภอสามโคก ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กำหนดให้เลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกระแชง หมู่ 3 และในการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่ บ้านปรากฏผลดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 3,817 คนจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้ทำการลงคะแนน 1,917 คน บัตรดี 1,868 ฉบับ ดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28 ฉบับ บัตรเสีย 21 ฉบับ


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายชัยยันต์ ฝอยฝน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง กล่าวเสริมว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลกระแชง ที่ไว้ใจผมเลือกผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลกระแชง กระผมพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลกระแชงทันทีให้มีความเจริญ นอกจากนี้กระผมจะเข้ามาประสานให้ทุกฝ่าย ไม่ให้มีความขัดแย้งมีความรักในชุมชน เราจะร่วมกันพัฒนาตำบลกระแทงไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายปกครองต้องเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้ตำบลกระแชงของเรา

และถ้ามีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ทางอำเภอ กระผมก็จะรีบประสานให้กับลูกบ้านของผมได้ทราบโดยรวดเร็ว หากมีข่าวสารจทางราชการทางกระจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยด่วน กระผมขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และกระผม เหลืออีก 4 ปีเกษียณอายุราชการ ของกระผมที่จะทำการพัฒนาตำบลกระแชง ให้มีแต่ความสุขและความเจริญไปสืบไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป