01/10/2023

บริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

บริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป