12/12/2023

สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ดึงคนพิการฝีกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเสริมรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว

สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ดึงคนพิการฝีกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเสริมรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ต.ค.66 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ สมาคมแรงงานคนพิการ อ.แกลง จ.ระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบปะกาศนียบัตรโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่งโมง โดยมี น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง นายสนธยา กาลาศรี จัดหางานจ.ระยอง นางจีรยดา ธรรมบุษดี ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจ.ระยอง นายณรงค์ พูลประดิษฐ์ นายกสมาคมแรงงานคนพิการ จ.ระยอง

ประธานชมรมกีฬาคนพิการจ.ระยอง นายกานต์ ณ มหาไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ผู้ประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก คณะกรรมการแรงงานคนพิการ จ.ระยอง และสมาชิกชมรมคนพิการจ.ระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายณรงค์ พูลประดิษฐ์ นายกสมาคมแรงงานคนพิการ จ.ระยอง กล่าวว่า โครงการในวันนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแนะนำการเข้าถึงอาชีพต่างๆ ของคนพิการ นำพาคนพิการออกสู่สังคมภายนอก หาอาชีพหารายได้ให้กับคนพิการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคม เปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลัง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ได้แบ่งปันจัดสรรโครงการนี้มาให้กับคนพิการในจังหวัดระยอง จำนวน 50 ตำแหน่ง

โดยบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด จากที่ต้องนำเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 35 แต่ได้เปลี่ยนมาให้โครงการฝึกงานตามมาตรา 35 เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ์นี้โดยตรง สำหรับในการฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 60 ชั่วโมงนั้นในแต่ละวัน ตลอดระยะเวลาโครงการจะมีอาหารเลี้ยงตลอด 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ และค่าแรงคนละ 328 บาทต่อวัน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพจะได้รับจักรตัดเย็บผ้า คนละ 1 หลัง เพื่อนำไปประกอบอาชีพของตนเองต่อไป.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป