10/12/2023

สระบุรี/จังหวัดสระบุรี อบจ.สระบุรี วัดพระพุทธฉาย และวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมแถลงข่าวจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรีประจำปี2566

สระบุรี/จังหวัดสระบุรี อบจ.สระบุรี วัดพระพุทธฉาย และวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมแถลงข่าวจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรีประจำปี2566

 


วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยพระราชธีรา ภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย ประธานคณะสงฆ์ มี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรีในการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณ ปีนี้ได้จัดงานสืบสานงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรีจำนวน 2 วัน ระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566


ในการนี้ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแถลงข่าว มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน มีนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตน์นายกสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี นายอรรถการ จิตถวิล นายอำเภอเมืองสระบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมวัฒนธรรม วัดพระพุทธฉาย ร่วมแถลงข่าว./cr.ภาพ ธวัลรัตน์ แดงเจริญ

 

/ข่าวดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป