06/12/2023

ระยอง-ทช.จับมือ เชฟรอน และ SPRC เปิด’โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests’ เพิ่มพื้นที่ป่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ระยอง-ทช.จับมือ เชฟรอน และ SPRC เปิด’โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests’ เพิ่มพื้นที่ป่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ต.ค. 2566 ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวคล้อม รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดตัว’โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests’ โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นอภ.เมืองระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช 1 ว่าที่ ร.ต.วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

มร.โรเบิร์ด โจเชฟ โดยริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาขน) หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน โดยโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เชฟรอน SPRC จังหวัดระยอง และชุมชนในจังหวัดระยอง มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง ผ่นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน พร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่พื้นที่ต้นแบบของการฟื้นฟูระบบนิเวศในอนาคต


นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า เป้าหมายของกรมฯ ในการฟื้นฟูป่าชายเลน 300,000 ไร่ ในพื้นที่ 23 จังหวัด ภายใน 10 ปี ระหว่างปี 2565 – 2574 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน โดย ‘โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย’ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการบูรณาการและการสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างรายได้และประโยชน์ต่อชุมชนและ ปชช.ให้สามารถประกอบอาชีพตามวิถีชุมชนในเขตป่าชายเลนได้ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป