02/12/2023

กาฬสินธุ์สัมมนาหมอลำสองฝั่งโขงไทย-ลาว

สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย “วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์” นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ร่วมกับกองละครแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาหมอลำสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ครั้งที่ 1 เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำสองฝั่งโขง

 


วันที่ 28 ตุลาคม 2566 วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ หัวหน้าคณะหมอลำ “ศิลปินภูไท” ในฐานะนายกสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ตนพร้อมคณะ ประกอบด้วยกรรมการสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมเดินทางไปสัมมนาหมอลำสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ครั้งที่ 1 กับกองละครแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านบัวเงิน ซาพูวง ศิลปินแห่งชาติ สปป.ลาว เป็นประธานในพิธี


วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ นายกสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสัมมนาหมอลำสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำ “อ้าย-น้อง ไทย-ลาว” สองฝั่งโขง ซึ่งมีภาษา ขนบธรรมเนียม การละเล่น ร้อง ลำ ท่วงทำนอง จังหวะ คล้ายคลึงกัน เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม ในสอดคล้องกับยุคสมัย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การแสดงหมอลำพี่น้อง สปป.ลาว ณ กองละครแห่งชาติ แขนงละครลำ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว กิจกรรมเข้าพบท่านทูต ประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ณ สถานเอกอัครราชทูต เวียงจันทน์

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป