30/11/2023

สุโขทัยจัด-โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

สุโขทัยจัด-โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) เวลา 06.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขทุกอำเภอ และประชาชนและนักท่องเที่ยว นักกีฬาเข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน การวิ่ง รวมถึงการปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้ร่างการมีสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคภัย และมีจิตใจเข็มแข็งแจ่มใส่ มีพลังงานพลังใจ

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป