11/12/2023

กาฬสินธุ์อิ่มบุญสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรฟังธรรมวันออกพรรษาคึกคัก

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา เจริญศีลภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษารอบพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์แลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่ใจกลางเมืองน้ำดำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ลานธรรมรอบพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนแต่งชุดพื้นเมืองสีขาว ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีพระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทินพล ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยในช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดประชานิยม เดินออกรับบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีขาว ร่วมทำบุญตักบาตรโดยรอบพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ที่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่ที่อยู่ใจกลางเมืองน้ำดำ
จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พุทธศาสนิกชนร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร พระเทพสารเมธี ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียถาคา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี


พระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) กล่าวว่า ในปีนี้พระสงฆ์ที่ได้จำพรรษา ณ วัดประชานิยม จะได้ร่วมกันกล่าวปวารณาออกพรรษา หลังจากจำพรรษาครบไตรมาส เพื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ในการที่จะทบทวนข้อวัตร ข้อปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความดีงามในจิตในใจของตนเอง ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันรักษาประเพณีในการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันออกพรรษา ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองพร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันทำบุญสละทรัพย์ ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมบวรพระพุทธศาสนา และนำพาพุทธทายาท อนุชนรุ่นหลัง ร่วมประกาศหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่จะทำให้สังคมมีความถูกต้องดีงาม ตามหลักพุทธธรรม


นอกจากนี้ ในส่วนปัจจัยไทยทาน อาหารแห้ง ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ทางวัดยังจะได้นำเข้ากองทุน เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และครัวเรือนยากจนในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ ขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบเป็นทุนในการก่อสร้างวิหารคตทางได้ทิศใต้ของเจดีย์ศรีมิ่งเมืองให้แล้วเสร็จ เพื่อความสมบูรณ์ ที่สำคัญให้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมที่พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธ์ุต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป