06/12/2023

ลำปาง-“ลารั้วทหาร วันปลดประจำการ มาเป็นทหารแล้วได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น” 

ลำปาง-“ลารั้วทหาร วันปลดประจำการ มาเป็นทหารแล้วได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น” 

 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จัดพิธีอำลาทหารกองประจำการ โดยมี พ.ต.พิภพ วงค์ษา ผบ.ร้อย.ฝรพ.3 เป็นประธาน และในการนี้ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ทหารกองประจําการกับผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก เมื่อเข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการ จะได้รับการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับ

หน่วยขอแสดงความยินดีกับน้องทหารกองประจำการ ที่ได้ปลดจากกองประจำการ กลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัว และขอขอบคุณ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานของหน่วย และเป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบก ขอให้รักษาความดี ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ สืบต่อไป

#ค่ายประตูผา
#เป็นทหารแล้วปลดแล้วได้รับการศึกษาสูงขึ้น

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป