07/12/2023

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทงในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักบึงราชนกมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการประกวดแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำการประกวดแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ประเภทประชาชนทั่วไป
-มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในวันรับสมัคร
-จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 5 คน และมีผู้ควบคุมทีม 1 คน (สมาชิกในทีมต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างน้อย 1 คน)
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด  10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด  8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด  6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.ประเภทเด็กและเยาวชน
-มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันรับสมัคร
-จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 5 คน และมีผู้ควบคุมทีม 1 คน (สมาชิกในทีมต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างน้อย 2 คน)
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด  8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด  6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด  4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-321304-5  ในวันเวลาราชการ.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป