11/12/2023

กาฬสินธุ์คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ เร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกให้หญิงไทยอายุ 11 -20 ปี ฟรี 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ เร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ฟรี 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win โดยมี นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 8-10 ราย และเสียชีวิตถึง 4,500 รายต่อ ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวล สาเหตุของการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก คือการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน การสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นเรื่องที่สมควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรค หรือโรคร้ายต่างๆ ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ๆ ลูกๆ หลานๆ ที่เกิดขึ้นมาในปีหลังๆ ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต และทำให้โรคที่เป็นปัญหาทางสุขภาพหลายโรค ถูกกำจัดให้หมดไป หรือ ลดน้อยลงอย่างมากส่งผลที่ต่อระบบสุขภาพของไทย และประหยัดงบประมาณของประเทศอีกด้วย

นายสนั่น กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์จัดการรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี โดยออกหน่วยให้บริการฉีดถึงในโรงเรียนหรือที่เรียกว่า Scholl Base และผู้ที่ฉีดวัคซีนสามารถป้องกันการเกิด HPV ระหว่างร้อยละ 93 – 95 ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงมาก ป้องกันทั้งการป่วยและเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาในปี 2560-2565 ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 12,152 โดส เพื่อฉีดในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นหลัก และฉีดไปแล้ว 8,672 โดส โดยยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และจากความสำคัญนี้ เพื่อให้การฉีดครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจัดรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี โดยเริ่มฉีดในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึงเดือน มกราคม 2567 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 


โดยมีวัตถุประสงค์ ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้หญิงไทย ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2555 มีรูปแบบออกหน่วยให้บริการถึงโรงเรียน หรือ School Base มีเป้าหมาย จำนวน 60,353 คน ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งในและนอกระบบ โดยการฉีดมี 2 ส่วน คือ กลุ่ม นักเรียน ป.5-ม.5 จะฉีดผ่านสถานศึกษา ส่วนอีกกลุ่มเป็นเด็กนอกระบบการศึกษา หญิงอายุ 11-20 ปี จะได้รับการฉีดที่หน่วยบริการโรงพยาบาล ขอเชิญชวนหญิงไทย อายุ 11-20 ปี รับการฉีดวัคซีน HPV ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป