07/12/2023

ชุมพร  –  กอ.รมน.ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ทสปช.ร่วมสร้างความเข็มแข็งภาคประชาชน 

ชุมพร  –  กอ.รมน.ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ทสปช.ร่วมสร้างความเข็มแข็งภาคประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 พฤคจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเกะดิทักษ์  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร (รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ชุมพร)เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)จังหวัดชุมพร ประจำชี 2567 โดยมีนายอนิรุท พลราม หัวหน้า ทสปช.จังหวัดชุมพร หัวหน้า ทสปช.แต่ละอำเภอ และ คณะกรรมการ ทสปช.จังหวัดเข้าร่วมประชุม

โดยมีพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับ ทสปช.อำเภอต่างๆ  การชี้แจงแนวทางการขันเคลื่อนการปฏิบัติงานของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดชุมพร  การหารือประเด็นปัญหา การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ทสปช.กับ กอ.รมน.จังหวัด

พ.อ.โชติ กล่าวว่า ความรักความสามัคคีของคนในชาติถือเป็นความสำคัญ ซึ่ง ทสปช.ทุกคนมีศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน  มีความรักความสามัคคี ไม่แตกแยก  ประเทศไทยรอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆมาได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ หากไม่มีก็อาจจะไม่มีประเทศไทยไปแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงขยายพระราชอาณาจักร ไปมากมาย ก็เพื่อต้องการสร้างประเทศให้กว้างใหญ่ไพศาล  พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ มีความสามารถในเรื่องของการปกครอง  จึงยังมีประเทศไทยมาถึงปัจจุบัน   ซึ่งผม เองเกิดในรัชกาลที่ 9 จะเห็นว่าเราท่านทำงานมากมาย ทั่วโลกยกย่อง แต่มีคนไทยบางคนในสมัยนี้พยายามที่จะบ่อนทำลายสถาบัน  ดังนั้นความรักความสามัคคีของคนในชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรีย์ และประชาชน  ซึ่งเชื่อว่า ทสปช.จะเป็นอีกกลไกลหนึ่งที่มาจากภาคประชาชนมีเข็มแข็งในตัวจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยปกป้องภัยคุกคามต่างๆได้ดี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป