02/12/2023

ชลบุรี-ติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฏร ประชุมสัญจรเทศบาลเมืองศรีราชา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ในโครงการ EEC

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 พ.ย.66 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา นายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานคณะกรรมมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฏร ได้เป็นประธานในประชุมคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว พร้อมด้วยตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ในฐานะเจ้าของสถานที่จัดการประชุมได้กล่าวให้การต้อนรับและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดโครงการพอสังเขปดังนี้ เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมกรุงเทพกับพื้นที่ EEC ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที ด้วยรถไฟความเร็วสูง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทาง 220 กิโลเมตร มี 9 สถานี ใช้ระยะเวลาร่วมลงทุน 50 ปี รวมระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี ใช้เงินลงทุนของรัฐ 159,830 ล้านบาทและเงินลงทุนของรัฐ 111,933 ล้านบาท
ซึ่งได้มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอข้อมูลและซักถาม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป