21/02/2024

นครปฐม เทศบาลตำบลลำพญา เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ อปท.ที่มีความเป็นอัจฉริยะด้วยภาคีและเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเมืองระบบแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

นครปฐม เทศบาลตำบลลำพญา เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ อปท.ที่มีความเป็นอัจฉริยะด้วยภาคีและเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเมืองระบบแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ (เทศบาลตำบลลำพญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมด้วย นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ


นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีลำพญา กล่าวว่า เทศบาลตำบลลำพญาได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ (เทศบาลตำบลลำพญา) เป็นความร่วมมือระหว่าง เบดร็อค(Bedrock) และเทศบาลตำบลำลำพญา โดยวางแผนคิดโครงการตั้งแต่ปี 2566 ผ่านการประชาคมประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลลำพญา จากการพัฒนาแอพพิเคชั่นออกมา 5 ด้าน บริหารจัดการด้วยข้อมูล (Big Data) เก็บข้อมูลทุกด้านของประชาชน

เช่นด้าน ภัยพิบัติ สุขภาพ การแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเมืองใหญ่ ซึ่งมีการสร้างถนนเชื่อมต่อไปทวาย สำรวจสร้างสนามบินในอนาคตเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากการขยายเมืองจะมีประชากรจากที่อื่นมาขยับขยายอยู่ด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่มีแหล่งท่อเที่ยวดังตลาดน้ำลำพญาทุกสัปดาห์ทุกเดือนอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวมาอีกหลายหมื่นคน จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาแอพิเคชั่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน


ด้าน นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความตั้งใจจะทำ SMART CITY ให้กับจังหวัดนครปฐมตั้งแต่ปี 2564 เพื่อลดภาระของประชาชนสามารถจะติดต่อกับภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นการรองรับการเติบโตของบ้านเมือง อย่างเช่นนครปฐมปีนี้ราคาที่ดินขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รองรับอนาคตซึ่งจะเป็นปริมณฑลจะมีสนามบินก่อสร้างที่จังหวัดนครปฐม การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นจึงเป็นสิ่งต่างๆที่จำเป็น การพัฒนาแพลตฟอร์ม SMART CITY ยกระดับท้องถิ่นไทยระบบนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามบริบทท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เรื่องของแผนที่ภาษี จากใช้คนเดินสำรวจเกิดปัญหาความไม่ทั่วถึง เมื่อนำระบบนี้มาใช้จะเกิดความเป็นจริงสะดวกกับข้าราชการ เนื่องจากท้องถิ่นมีจำนวนข้าราชการไม่เพียงพอ ระบบ Ai จะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง โดยเฉพาะพื้นที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างอำเภอบางเลน แอพพิเคชั่นจะรายงานมีผู้เดือดร้อนกี่หลังคาเรือน สามารถเจาะลึกมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ Ai ก็จะรายงานพื้นที่ทั้งหมด อีกทั้ง ยังลดขั้นตอนการให้บริการภาคประชาชนอีกด้วย

วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ นครปฐม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป