26/06/2024

สวธ.จัดเมนู “ก๊กซิมบี้” ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ขับเคลื่อน Soft power อาหารจังหวัดระนอง เสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

สวธ.จัดเมนู “ก๊กซิมบี้” ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ขับเคลื่อน Soft power อาหารจังหวัดระนอง เสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง พร้อมเครือข่ายผู้ประกอบการ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาด้านอาหารของจังหวัดระนอง จากโครงการ “๑ จังหวัด ๑ เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติที่หายไป เพื่อส่งเสริม Soft power อาหารไทย ให้เป็นเมนูขึ้นชื่อและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน มาถึงจังหวัดระนองแล้วต้องชิม พร้อมสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่น ในการลงพื้นที่สัญจรของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ จังหวัดระนอง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม นิทรรศการการสาธิตมรดกภูมิปัญญาด้านอาหาร พร้อมชิมเมนูรสชาติที่หายไป “ก๊กซิมบี้” จากโครงการ ๑ จังหวัด ๑ เมนูเชิดชูอาหารถิ่น เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) และชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง

นอกจากนี้ คณะของกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารวธ. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดบ้านหงาว (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช) ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อีกด้วย

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป