22/02/2024

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตร EV ร่วมกับ TOYODA

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตร EV ร่วมกับ TOYODA

วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ตึกบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พลตรีบรรพต สังข์มาลา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก TOYODA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของTOYOTA ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท KING STONE ENERGY ฮ่องกง และ ZEUS CORPERATION ได้ร่วมประชุมหารือว่าด้วยเรื่องการบรรจุหลักสูตร การผลิตยานยนต์ EV ทุกประเภท แบบ 2 ภาษา เข้าในหลักสูตรการเรียนของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ การผลิตแบตเตอรี่ จนถึงขั้นสูงสุดคือการผลิตยานยนต์ EV แต่ละประเภท รวมถึงเทคโนโลยีการทำโซล่าร์ฟาร์มและโซล่ารูฟท็อป ในพื้นที่ของทหาร นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ที่จะบรรจุหลักสูตร EV นี้อย่างเป็นทางการ โดยพลตรี บรรพต ได้กล่าวขอบคุณทาง TOYODA และทาง KING STONE ที่จะสนับสนุนทัังบุคลากรและอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคทุกชนิดแก่ทางโรงเรียนฯ รวมถึงทางTOYODA และ KING STONE เตรียมจัดตั้งโรงงานผลิตรถ EV แบบครบวงจร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อศูนย์กลางในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อีกทั้งจะเป็นสถานที่ฝึกงานแก่นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารอีกด้วย จากนั้นพลตรี บรรพต ได้พาคณะฯเยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติการต่างๆภายในโรงเรียนฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของอาคารที่จะมอบให้ TOYODA ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้แก่นักเรียนฯโดยจะมีพิธีส่งมอบหลักสูตร EV นี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง และขอขอบคุณทาง ZEUS CORPERATION ที่ช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่ทางกองทัพจะได้มีองค์ความรู้เพื่อไปต่อยอดและพัฒนากองทัพให้ทันสมัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป