27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-กาชาดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

แม่ฮ่องสอน-กาชาดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้พูดคุย ซักถามเกี่ยวกับผลการเรียน ความเป็นอยู่ ครอบครัว สวัสดิการต่างๆ การใช้จ่ายเงินทุน การใช้ชีวิตของนักเรียนทุนพระราชทาน และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนฯในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 18 ทุน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และ พื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 23 ทุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127