24/06/2024

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมสัญจร กับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมสัญจร กับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมสัญจร กับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบปัญหาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมนี้ได้นำสมาชิกสมาคมเข้าเยี่ยมชมโรงสีพัฒนโสภณเจริญพานิชย์ โดยมีนายกสุทธิพร กาฬสุวรรณ์ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดูแลเป็นอย่างดีทุกอย่าง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป