18/04/2024

เพชรบูรณ์ งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “นครเพชบุระสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน”

เพชรบูรณ์ งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “นครเพชบุระสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน”


เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน ลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน “นครเพชบุระสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการรำลึก ถึงประวัติศาสตร์วันการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาเอกชน และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมี ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมรับชมการแข่งขัน


ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคเช้า เป็นพิธีการทางศาสนา และมีการแข่งขันกีฬาครูเอกชน ซึ่งแบ่งทีมตามเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ทีม คือ ทีมเขต 1 , ทีมเขต 2 , ทีมเขต 3 กลุ่ม 1 และ ทีมเขต3 กลุ่ม 2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เปตองทีมผสม และชักเย่อทีมหญิง เพื่อชิงถ้วยรางวัลของท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์


และในภาคบ่าย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พอที่จะเริ่มจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ โดยเพชรบูรณ์ เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน จะเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็ได้รับการรับรอง ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และตามหลักศิลาจารึกลานทอง ที่ค้นพบในห้องหมู่สัมฤทธิ์ในพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบูรณ์ มีชื่อเดิมว่า “เพชบุระ”

ซึ่งแปลว่า เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญหาร จวบจนกระทั่งมาถึงคำว่าเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ตั้งชื่องาน วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ว่า “นครเพชบุระสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน” โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ตามลำดับ


ส่วนในภาคค่ำ ก็จะเป็นกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนในระบบ 52 โรงเรียน มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,800 คน มีนักเรียนเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28,654 คน ภายใต้กำกับดูแลและติดตามประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ช่วยประสาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องแบบเป็นของสังกัดเอกชนเอง โดยการผลักดันของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป