21/04/2024

จันทบุรี-ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตากสินเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ควนคราบุรีเกมส์”

จันทบุรี-ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตากสินเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ควนคราบุรีเกมส์”

วันนี้ ( 11 มี.ค.67 ) ที่ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2567 โดยมี ผอ.กกท.จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานสโมสรกีฬาอำเภอ และชมรมกีฬาต่างๆเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 จันทบุรี มีนักกีฬาผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬาชาย 60 คน หญิง 43 คน การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 จันทบุรี มีนักกีฬาผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา เป็นชาย 103 คน หญิง 31 คน

นอกจากนั้นได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึงผลงานของสมาคมกีฬาฯในปี 2566 การเพิ่มเติมชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2568) นอกจากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตากสินเกมส์” ที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 12 ก.ค.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1 “ควนคราบุรีเกมส์” ที่ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 – 21 ก.ค.2567 ซึ่งจันทบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพทั้ง 2 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลากรที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรี ได้เปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดจันทบุรีรว่มเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตากสินเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ควนคราบุรีเกมส์” โดยได้จัดทำกางเกง “น้องจริงใจ” จำหน่ายในราคาตัวละ 249 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีหรือ กกท.จันทบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลสั่งซื้อกางเกงโทร 095-5471979

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป