15/04/2024

ชุมพร – ส.ส.ชุมพร รับฟังการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

ชุมพร – ส.ส.ชุมพร รับฟังการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

โปรย ส.ส.ชุมพร นำคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  รับฟังปัญหา อุปสรรคการขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนราชการ เพื่อบริการสาธารณะ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มี.ค.67 นายสันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.ชุมพรเขต 2 พร้อมด้วย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ  และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยคณะได้รับฟังปัญหาของผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ โดย นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลประทิว  ได้นำเสนอปัญหาการขอใช้พื้นที่และพัสดุ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมการปกครอง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่  โดยเทศบาลตำบลทิว จะขอใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า  ทางอำเภอไม่ได้ใช้ประโยชน์  เทศบาลเคยขอใช้พื้นที่เมื่อปี 2557  กับอธิบดีกรมการปกครอง  แต่เรื่องได้เงียบหายไป ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเทศบาลต้องการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   นอกจากนี้ยังมีเรื่องการขอใช้ที่ หมู่ 7  เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา  ที่ครอบครองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งเทศบาลต้องการขยายพื้นที่ตลาดสด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับประโยชน์

นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆได้นำเสนอปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชการ  เช่นการขอใช้พื้นที่เขาดินสอ สร้างเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวทางธรรมชาติดูเหยี่ยวอพยพ  การขอใช้พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครอบสัตว์ป่า พื้นที่สาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์  และป่าสงวนประเภทต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอใช้  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้กับประชาชน  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่ได้รับการอนุญาตทำให้งบประมาณที่มีต้องตกไป ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ กล่าวว่า  จะได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและประเด็นต่างๆ เพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ นำเข้าคณะคณะกรรมาธิการ พิจารณาแก้ปัญหาต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514