28/05/2024

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ จิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกัน ดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่โดยรอบ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ และเพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาด

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป