19/05/2024

ชุมพร – นายเศรษฐา ทวีสิน สั่งการช่วยภัยแล้งจังหวัดชุมพร ชาวสวนทุเรียนทุกข์หนัก

 

ชุมพร – นายเศรษฐา ทวีสิน สั่งการช่วยภัยแล้งจังหวัดชุมพร ชาวสวนทุเรียนทุกข์หนัก

บูรณาการความร่วมมือกองทัพไทย ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่

วันนี้(4 พ.ค. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44,พล.ต. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผอ.สนภ.4 นทพ. ร่วมในการปล่อยขบวนรถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 บริเวณลานหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดชุมพร โดยบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กับเหล่าทัพและทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพร ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร

 

จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุน จากกองทัพไทย ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ 16 คัน รวมปริมาณน้ำต่อเที่ยว จำนวน 96,000 ลิตร กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 44 และมณฑลทหารบกที่ 45 จัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่รวม 6 คัน กองทัพเรือ จัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่รวม 4 คัน กองทัพอากาศโดยกองบิน 7 จัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ 2 คัน ลิตร รวมจำนวนรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ทั้งสิ้น 28 คัน ปริมาณน้ำที่เข้าช่วยเกษตรกร จำนวน 168,000 ลิตร

ทั้งนี้ การบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา กองทัพไทย ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนขั้นต้น ขณะเดียวกันได้บูรณาการร่วมหน่วยราชการที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ำให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเพียงพอ และจะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป