18/05/2024

ชุมพร- นำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำในสระ ชาวสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

 

ชุมพร- นำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำในสระ ชาวสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

วันนี้(4 พ.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผอ.สนภ.4 นทพ. ลงพื้นที่ Kick-off เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยให้รถบรรทุกน้ำเติมน้ำในสระ พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อบรรเทาและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดชุมพร ประสานกองบัญชาการกองทัพไทย ตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยแล้งพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ และรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ทั้งสิ้น 28 คัน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จากผลกระทบของสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุน จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อออกให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ซึ่งจังหวัดชุมพรได้จัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมอบภารกิจให้หน่วยทหารรับผิดชอบเป็นรายอำเภอ โดยจะเริ่มปฏิบัติการเต็มพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ในวันนี้ได้นำรถน้ำมาเติม ในสระ ของนางอรนุช มุ่งเครือ เป็นชาวชาวที่ประสบภัยแล้งในขณะนี้ที่บ้านเลขที่ 26/10 ม 12 ต เขาค่าย อ สวี จ ชุมพร อายุ39 0622379264  ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง.

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป