21/05/2024

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นเจ้าภาพ เครื่องบวงสรวงสักการะ ในพิธีฉลองสมโภช ปลียอดทองคำ เจดีย์พุทธสถานกองทัพอากาศ

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นเจ้าภาพ เครื่องบวงสรวงสักการะ ในพิธีฉลองสมโภช ปลียอดทองคำ เจดีย์พุทธสถานกองทัพอากาศ
น้อมนำบุญมาให้ทุกท่าน❗️มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นเจ้าภาพ เครื่องบวงสรวงสักการะ ในพิธีฉลองสมโภช ปลียอดทองคำ เจดีย์พุทธสถานกองทัพอากาศ โดยมีอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้นำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ณ หน้าพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ปลียอดทองคำแท้ประดับเพชรแท้ 99 เม็ด พลอย 2,370 เม็ด จะมีการอัญเชิญขึ้นสู่ยอดพระมหาเจดีย์พุทธสถาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จ.สระบุรี ในกาลอันใกล้นี้ ถวายเป็นพุทธบูชา แลผู้มีพระคุณแห่งแผ่นดินขอเชิญทุกท่านโมทนาสาธุการรับบุญด้วยกันเทอญ สาธุๆๆ อนุโมทามิฯ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป