18/05/2024

สโมสรโรตารีพญาไทนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่กลุ่มเปราะบาง

สโมสรโรตารีพญาไทนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่กลุ่มเปราะบาง

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สโมสรโรตารีพญาไท นำโดย นย.ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน และ รทร.น.ท.หญิงจุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์พร้อมด้วย อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ ผู้แทนผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ผวภ.วิชัย ชีวกนิษฐ์ และมวลมิตรโรแทเรียนจากสโมสรต่างๆ ได้แก่ สโมสรโรตารีลาดพร้าว กรุงเทพพัฒนาการ สยามเอราวัณ กรุงเทพนวมินทร์ สวนจิตรลดา บึงกุ่ม กรุงเทพสุวรรณภูมิ และบางกอกชาริตี้ นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่กลุ่มเปราะบาง 3 ชุมชนในเขตพญาไท ได้แก่ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า และ ชุมชนสุขสวัสดิ์ จำนวน 17 ครอบครัว ซึ่งมี ผู้อำนวยการเขตพญาไท นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง พร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จากเขตพญาไท ร่วมรับมอบของบางส่วนที่นำมา สมทบเข้า Food Bank เขตพญาไท ณ สวนพญาไทภิรมย์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป