19/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ

ที่เทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 85 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 65 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 11 ราย อวัยวะ จำนวน 11 ราย ด้วยกัน //////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป