19/05/2024

ร้อยเอ็ด…ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกฯส.กีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ไฟเขียว ขานรับโครงการอบรมโค้ชฯ ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพื่อร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกฯส.กีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ไฟเขียว ขานรับโครงการอบรมโค้ชฯ ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพื่อร้อยเอ็ด

 


วันนี้(9 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.30 น. นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อมปภัสโร) พร้อมกับนายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล นายกังวาน แก้วลาย รองประธานชมรมฯ และ ประธานรักษาการชมรมจิตอาสาพี่ช่อยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 เข้ายื่นหนังสือโครงการของบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาเพื่อขยายผลพัฒนาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเด็กๆและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอฯลฯ ต่อ ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด


นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อมปภัสโร) กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจิตอาสาได้พร้อมกันมาทำหน้าที่เพื่อลูกหลานเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอบคุณท่านที่ปรึกษาชมรมฯนายวุฒิภัทร คงมั่น ขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้ง2ชมรมฯ และกราบขอบพระคุณท่านดร.เอกภาพ พลซื่อ ที่ท่านเมตตา อนุเคราะห์ให้ทางชมรมฯเข้ายื่นเอกสารโครงการฯในวันนี้ การดำเนินการของชมรมฯและภาคีเครือข่ายจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เอาจิตอาสา และเสียสละเป็นตัวนำการทำงานที่ผ่านมาทางชมรมฯและเครือข่ายได้ปฎิบัติและยึดหลักนี้เรื่อยมา การพัฒนากีฬาการพัฒนาคนมันอาจจะไม่เห็นผลทันที ช้าหน่อยค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างน้อยชมรมฯเครือข่ายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เป็นแบบอย่างให้กับหลายองค์กรว่าถ้าเราจะทำให้สำเร็จเราสามารถทำได้ด้วยเริ่มจากการเสียสละและจิตอาสาเป็นสำคัญ


ด้านดร.เอกภาพ พลซื่อ เผยว่า ยินดีให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อลูกหลานเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)เป็นกิจกรรมที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเอาความเสียสละและจิตอาสาเป็นที่ตั้งซึ่งหาได้น้อยมากในสังคมปัจจุบัน ตนเองในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดดีใจที่ทางชมรมฯจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมของทางสมาคมฯอีกทาง ขอเป็นกำลังใจให้กับทางชมรมฯและเครือข่ายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดให้จงได้ตามเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอให้สำเร็จโดยเร็ว มีอะไรให้ทางสมาคมฯและตนเองช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนตามกำลังและอำนาจหน้าที่ที่พึงทำได้ก็ยินดี เพื่อร้อยเอ็ดบ้านเรา ดร.เอกภาพ กล่าว


นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องที่ทางชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)กับเครือข่ายทำอยู่ในขณะนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ควรที่จะส่งเสริมและให้การสนับสนุนเพราะว่าชมรมฯทำเพื่อส่วนรวม โดยเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เด็กๆและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอที่มีความสนใจ ชอบการเล่นกีฬาฟุตบอลและมีความไฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดและประเทศชาติในอนาคต ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)และเครื่อข่ายกำลังจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเราโดยการใช้จิตอาสา และความเสียสละเป็นที่ตั้งและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมามากกว่า 6 ปีที่เราช่วยกันดูแลสังคมมา ถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่เราทำด้วยใจที่เสียสละและจิตอาสามาโดยตลอดผลงานพอมีให้เห็นอยู่บ้างและเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง และครูบาอาจารย์ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวร้อยเอ็ดจะรวมพลังกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีดีเพื่อลูกเพื่อหลานบ้านเราอย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อกังขา


ช่วงท้ายนายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฯกล่าวว่า ขอบคุณท่านดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ล็งเห็นความสำคัญของโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนชาวร้อยเอ็ดสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลัง และกำลังใจในการขับเคลื่อน การทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อกิจกรรมสาธารณะและการกุศลซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อลูกหลานและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอ ในอนาคตเมื่อทุกอย่างลงตัวและเหมาะสมโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์อาจจะกระจายลงสู่ทุกตำบล และทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอน กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล (อ.ร่วมคชาธโร) พระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) และพระครูธรรมธรประกาศิต(อ.คิง ชิตินุธโร)ที่ปรึกษาและ องค์อุปถัมภ์ชมรมทั้ง3ชมรมฯที่ท่านเมตตามาโดยตลอด ดังนั้นบวร(บ้าน วัด โรงเรียน)พร้อมแล้วเป้าหมายต่อไปคือ กำลังใจ แรงสนับสนุน และลงมือทำเท่านั้นเอง นายวุฒิภัทร กล่าวในที่สุด สาธุ
โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป