19/05/2024

ปทุมธานี จัด “ตลาดนัดแก้หนี้” พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี บูรณาการหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ

ปทุมธานี จัด “ตลาดนัดแก้หนี้” พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี บูรณาการหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล คลังจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการออกบูธรับคำร้องจากทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

 

เพื่อนำไปสู่การไกล่เกลี่ยหนี้ และบูรณาการหน่วยงานมาดำเนินการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาหนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย มาให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกหนี้ รวมถึงหน่วยงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง รับลงทะเบียนหางาน หรืองานที่รับไปทำที่บ้านได้ กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจ ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของลูกหนี้ ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายใช้ความรุนแรงด้วย

 
ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนไว้จำนวน 3,043 คน โดยในวันนี้การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 4 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะเปิดให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การหาแหล่งเงินกู้ และการเสริมสร้างอาชีพ เป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปในทุกอำเภอ โดยในครั้งต่อไปเดือนมิถุยายน กำหนดจัด ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป