25/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ตกหล่นแจ้งเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง-สังกะสีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย

แม่ฮ่องสอน-ตกหล่นแจ้งเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง-สังกะสีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
นายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง และหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง-สังกะสี และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 9 ชุมชน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 94 ราย (อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม) ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และเจ้าหน้าที่คลีนเนอร์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 ยังคงระดมกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน และกีดขวางเส้นทาง ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยตั้งจุดรับลงทะเบียนผู้ประสบเหตุวาตภัย สามารถลงทะเบียนได้ 2 จุด จุดที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (สายใต้)ชุมชนในเวียง ชุมชนจองคำ ชุมชนมุสลิม ชุมชนมงคลทอง ชุมชนบ้านทุ่ง จุดที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (สายเหนือ) ชุมชนมะขามจุม ชุมชนโป่งใน ชุมชนโป่งนอก ชุมชนคริสเตียน พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 053-681199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป