24/06/2024

ปทุมธานี ผู้ตรวจการเลือกตั้งปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

ปทุมธานี ผู้ตรวจการเลือกตั้งปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.ผู้สื่อรายงานว่า ดร.ขวัญชัย พานิชการ ในฐานะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ประจำหน่วยเลือกระดับอำเภอ

   

ของอำเภอเมือง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมาติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร สว. ที่อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคกหลายราย ทำให้บรรยากาศทั้ง 2 ที่เป็นไปด้วยความคึกคัก และในเขตพื้นที่อำเภอสามโคก ช่วงเวลา 08.30 น. เกิดการขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนกลางพร้อมทำการแก้ไข และเริ่มใช้ได้ช่วงเวลา 10.00 น.จึงทำการตรวจสอบเอกสารดำเนินการสมัคร ต่อไป

   

โดยก่อนการเริ่มต้นรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาได้มีเจ้าหน้าอธิบายขั้นตอนการรับสมัครให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร รวมทั้งตรวจความพร้อมของสถานที่และระบบต่างๆของการรับสมัคร สว. ของอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งระยะเวลาในการรับสมัคร สว. จำนวน 5 วัน โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป