15/06/2024

ตาก – เครือไทซันกรุ๊ป และ บ.คูโบต้าแม่สอด มอบมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ตาก – เครือไทซันกรุ๊ป และ บ.คูโบต้าแม่สอด มอบมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
ที่บริเวณศูนย์คูโบต้าแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการ ผู้จัดการใหญ่เครือไทซันกรุ๊ป พร้อมภริยาและ นายเฉลิมวัตน์ ตรีรัตน์วัฒนา รองประธานกรรมการอาวุโส เครือไทซันกรุ๊ป กับนางสาวรจนา ตรีรัตน์วัฒนา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายบุคคลและส่วนกลาง ได้พร้อมใจกัน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ นางสาวชลิตา บัวผัน ซึ่งเป็น นักศึกษาในโครงการพระราชานุเคราะห์สมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เกี่ยวกับการรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่ราบสูงชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก เข้าศึกษาต่อ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรฯ 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีผู้แทนจากประกันสังคมสำนักงานจัดหางานแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด หอการค้า และ สำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
///////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป