15/06/2024

ปทุมธานี- พุทธศาสนิกชนร่วมรำลึกถึงพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี- พุทธศาสนิกชนร่วมรำลึกถึงพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยภาคเช้าจัดตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ สภาธรรมกายสากล ต่อด้วยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ สภาธรรมกายสากล จากนั้น ภาคบ่าย พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน 11 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ภาคค่ำ เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป แปรอักษรเป็นภาพ “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเป็นพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 6,400,000,000 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา สำหรับพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรมปีนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีสามเณรเปรียญธรรมเข้าอุปสมบท จำนวน 11 รูป เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาตามที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ดังนี้ 1)สามเณรนิติพล สายพิณทอง ฉายา นิธิชโย 2)สามเณรวายุ คำทองนาค ฉายา เวทคฺคชโย 3)สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก ฉายา ฉตฺตชโย 4)สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ ฉายา ธนชโย 5)สามเณรฐิติพงศ์ แช่ตั้น ฉายา สุคุณชโย 6)สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ ฉายา ปรมตฺถชโย 7)สามเณรณัฐกานต์ มะณู ฉายา มนุญฺญชโย 8)สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล ฉายา สภาวชโย 9)สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย ฉายา ภูรินฺทชโย 10)สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ ฉายา ปสนฺนชโย และ 11)สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ ฉายา วิปสฺสีชโย
“วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก มีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันปฏิบัติบูชาอันเป็นการระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติยังได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป