19/06/2024

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าประจวบฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าประจวบฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ช่วงค่ำวันที่ 23 พ.ค.67 ที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบฯ พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567 มีการฟังธรรม และประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 3 รอบ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ วันวิสาขบูชาในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นอกจากนี้ วันวิสาขบูชายังเป็นวันสำคัญของโลก โดยในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day กิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติ คือ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป